Pole wymagane *

  Pole wymagane *

  Pole wymagane *

  Pole wymagane *

  POUCZENIE:
  Administratorem danych osobowych jest:

  „Agencja Home Sun Krystyna Garbalska” ul. Niepodległości 185/6 58-303 Wałbrzych; NIP 886 233 01 59.

  Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji będzie udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 7 RODO) w celach, na które wyrazi Pan/Pani zgodę.

  Wyrażana przez Panią/Pana zgoda ma każdorazowo charakter dobrowolny jednak bez niej nie będziemy mogli informować o ofertach pracy jakie posiadamy i z jakich mógłby/by Pani/Pan skorzystać.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez odrębnej zgody.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności przez Administratora, a w przypadku wycofania zgody do momentu złożenia oświadczenia w tym przedmiocie, z zastrzeżeniem, że zaprzestanie przetwarzania danych nastąpi wyłącznie w zakresie, w jakim nastąpiło wycofanie zgody (tj. w zakresie poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych – (rekrutacja lub marketing usług).
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub powszechnie obowiązujących przepisów.
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach dopasowania posiadanych kwalifikacji do proponowanej Pani/Panu oferty pracy oraz poprzez elektroniczne metody rekrutacji.

  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji Pani/Pana dane osobowe mogą być również powierzone do przetwarzania podmiotom powiązanym z Administratorem lub podmiotom, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia o ile jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania procesu rekrutacji (np. klientom poszukującym opiekuna lub partnerom którzy współpracują z Administratorem przy obsłudze klientów mających zapotrzebowanie na usługi opieki).


  © 2019 Home Sun • Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Agencja Reklamowa Fiodesign